Orkest - Politiekapel Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Orkest

Muzikanten
Het orkest bestaat uit twee fluittisten, een viertal klarinettisten, vijf trompettisten, één trombonist, vier baritonspelers, zeven saxofonisten, twee bassisten en vijf slagwerkers en staat garant voor vele uren muziekplezier.  De kapel is gespecialiseerd in Bohmische –en Mährische blaasmuziek maar speelt uiteraard ook breder repertoire. Denk daarbij aan werken van o.a. James Last, Udo Jürgens, Glenn Miller, Tina Turner etc.
Dirigent
Dirigent Henk Haan is sinds zomer 2007 muzikale leider van Politiekapel Limburg. In de muziekwereld is hij geen onbekende. Hij studeerde af aan het Conservatorium van Maastricht en vervolgde deze studie als uitvoerend musicus. Daarnaast behaalde hij zijn AMV-diploma, volgde directielessen bij Alex Schilings en behaalde in 1991 het diploma Harmonie- en Fanfaredirectie. Als freelance trompettist heeft hij veel ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende muziekgenres. Ruime tijd was hij vaste remplaçant van het Limburgs Symphonie Orkest en maakte hij deel uit van diverse kamermuziekensembles. Heel bijzonder was ook de tijd met Mexico Lindo, een authentiek en professioneel mariachi-orkest. Dit orkest verwierf bekendheid in radio- en televisieprogramma’s in binnen- en buitenland. Op jonge leeftijd werd Henk Haan reeds muzikale leider van de uit die tijd bekende RoderlandMuzikanten. In het dagelijks leven is hij als Hafa-coördinator verbonden aan de Muziekschool Heerlen en als docent klein koper aan Artamuse in Sittard-Geleen. Eerder werkte hij ook als docent klein koper bij de Stichting Kreato in Thorn. Henk Haan dirigeert naast de Politiekapel ook Harmonie Diligentia Eckelrade. Tevens is hij vanaf jongsaf lid van Harmonie St. Jozef Kaalheide en dirigeerde jarenlang korpsen als Fanfare St. Barbara Heilust en korpsen uit Munstergeleen, Nyswiller en Guttecoven.
Beschermvrouw Ine Aasted-Madsen van Stiphout ging in 2011 met genoegen in op de vraag om beschermvrouw van de Politiekapel te worden. Zelf heeft ze ooit korte tijd tuba gespeeld bij een harmonie. Vanuit haar eerder woordvoerderschap militaire muziek kent ze vele militaire kapellen en muziekkorpsen. Daarom ook dat deze in Eindhoven geboren oud politicus weet hoe belangrijk het is om naast plezier in muziek maken ook aandacht te besteden aan het muzikaal representeren van de eenheid. Van 2002-2006 alsook 2008-2010 was zij, nadat ze eerder reeds raadslid in Landgraaf was, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag. Hier hield zij zich onder meer bezig met aangelegenheden betreffende het defensiepersoneel en met het beleid rond zorgleerlingen, patiëntenbelangen in de zorg en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Van 2011-2014 was zij Provincieel Statenlid. In 2014 werd zij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Uiteraard bracht de politiekapel haar toen een serenade. Ine Aasted Madsen volgde de onderwijzersopleiding PABO, M.O.-orthopedagogiek (M.O.-a), de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (diagnostiek en hulpverlening) en de magistrumopleiding voor schoolleiders (1 jaar). Van februari 1992 tot augustus 1997 was zij jongerenwerker bij Stichting Welzijnswerk Echt. Tussen 1997 en mei 2002 was ze locatiedirecteur van De Zonnewijzer, een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Na een politieke carrière is Ine Aasted-Madsen van Stiphout anno 2013 zelfstandig adviseur, coach, trainer en mediator: www.tobas.nl. Zij richtte ook een stichting op die zich het lot van Hilltribe -en ouderloze kinderen in het noorden van Thailand aantrekt.
Bestuur en Rechtsvorm
Politiekapel Limburg is een zelfstandige rechtspersoon, ingeschreven bij de KVK onder nummer 140788150. Het bestuur bestaat uit dhr. Lucien Andriolo (secretaris/woordvoerder), mevr. Rosalien Klein-Hoedemaker(penningmeester) en mevrouw Ans Westdorp (bestuurslid). Zij zijn allen te bereiken via het centrale mailadres. Portefeuillehouder namens Politie eenheid Limburg is de heer Enno Souren (Hoofd Bedrijfsvoering). Archivaris van de kapel is dhr. Piet Canna (tevens marsleider/2e dirigent). De kapel kent tevens een muziekcommissie welke uit diverse leden van de kapel bestaat. Binnen de Nationale Politie zijn de 13  decentrale politiemuziekverenigingen onderling verbonden in de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN). Deze stichting behartigt de belangen van de muziekgezelschappen en bewaakt het muzikale en representatieve niveau. De Stichting Politiemuziek Nederland is bij de KVK ingeschreven onder nummer 70895309.

Het Bestuur van Politiekapel Limburg op naaststaande foto met v.l.n.r. Rosalien Klein, Ans Westdorp en Lucien Andriolo


Ere-leden
Dhr. Alfons Vaessen †
Dhr. Nico Spittler
Dhr. Piet Canna


Muzikale leiding
1955 - 1970: Dhr. Servaas Senster
1970 - 1971: Dhr. Charel Lochtman
1972 - 1975: Dhr. Piet Canna (kapel) / Dhr. Hub Drescher (drumband)
1975 - 2007: Dhr. Nico Spittler
2007-heden: Dhr. Henk Haan
Als burger Politie muzikaal vertegenwoordigen
Als Politiemedewerker muzikant worden
Muziek maken bij Politiekapel Limburg. De kapel is gespecialiseerd in Bohmische –en Mährische blaasmuziek maar speelt uiteraard ook breder repertoire. De kapel staat garant voor vele uren muziekplezier en kent een diversiteit aan muzikale activiteiten. Van deelname aan Koningsdag en Zwaailichtendag tot concerten bij diverse gelegenheden.   

Heb je een passie voor (blaas)muziek en wil je als burger deelnemen aan representatieve- en ceremoniële evenementen door mee te spelen in de Politiekapel Limburg , informeer dan graag bij ons naar de mogelijkheden.

Politiekapel Limburg zoekt MUZIKANTEN voor ALLE INSTRUMENTEN uit de HARMONIE-bezetting.

Bezetting
De bezetting bestaat uit een combinatie van beroepspolitiemensen en burgers die Politie muzikaal mee ondersteunen.
Het orkest heeft een harmonie-bezetting en bestaat uit muzikanten die in orkestverband repeteren en optreden. De kapel kan optredens verzorgen binnen -en buiten het politiebedrijf en geeft (relatie) concerten namens de politieorganisatie. De kapel is een graag geziene muzikale gast tijdens bijzondere gelegenheden en manifestaties en toont ook veelvuldig haar maatschappelijke betrokkenheid. Het repertoire is breed en divers. Naast het maken van fantastische muziek, een goed gevulde agenda en een professionele representatie van het politiebedrijf, zijn plezier in het muziek maken, collegialiteit en een goede sfeer, de belangrijkste kenmerken van deze muzikale kameleon.
Musiceren in Politiekapel Limburg is daarmee niet alleen inspirerend, bijzonder en plezierig, maar ook leerzaam. De muzikale leiding van deze kapel is in handen van professional en dirigent Henk Haan.

Voorwaarden
Voorwaarden voor aanmelding als muzikant bij Politiekapel Limburg • instrumentaal niveau • zittend- (concerten) en bij voorkeur ook staand- (ceremoniële optredens) alsook lopend- (mars optredens) kunnen musiceren • in het bezit zijn van een kwalitatief goed instrument • leeftijd vanaf 17 jaar • nederlandse nationaliteit en beheersing van de nederlandse taal • onbesproken gedrag • representatief, flexibel en positief ingesteld • bereid het politie uniform op een waardige wijze te dragen • bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek • beschikbaar (en dus zoveel mogelijk aanwezig) op repetitiemomenten en bij optredens • repetities met het volledige orkest    • thuisstudie • Het tutti-orkest verzorgt voornamelijk haar optredens in (Zuid) Limburg en de Euregio.

Repetitie
Het orkest repeteert wekelijks (vakanties en optredens uitgezonderd) op de dinsdagavond van 19.45-21.45 uur.
De repetities vinden plaats in Gemeenschapshuis 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat 27 te Kerkrade.

Optredens
Optredens en concerten worden normaliter ruim vooraf gezamenlijk besproken en bekend gesteld en vinden (op uitzonderingen na) als door de week alleen 's avonds plaats en in het weekend 'smorgens, 's middags en/of 's avonds plaats. Het aantal optredens verschilt per jaar en ligt normaliter tussen de 8-12.
 
Belangstelling
Heb je belangstelling en ben je enthousiast, verwacht je te voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden en ben je beschikbaar op repetities en optredens? Meld je dan aan. De aanstellingsrocedure begint met een gesprek met een of meerdere bestuursleden van de Politiekapel en dirigent en het deelnemen aan één of meerdere repetities en/of auditie.
De eerste stap zet je door een mailbericht te sturen naar: politiekapellimburg@outook.com
Aanvullende informatie over Politiekapel Limburg kun je vinden op de website www.politiekapellimburg.nl of door telefonisch contact op te nemen.  

Muziek maken bij de politie
Naast je dagelijks werk of andere bezigheden, kan je mogelijk aan de slag als muzikant bij de politie. Om muziek te maken bij de politie hoef je geen beroepsagent of beroepsmusicus te zijn. Ook jij kunt in je eigen regio de politie helpen door muzikaal deel te nemen aan representatieve- en ceremoniële gebeurtenissen binnen- en namens het politiebedrijf. Zo combineer jij je passie voor (blaas)muziek met dienstbaarheid aan de politieorganisatie én aan de maatschappij. Bij voldoen aan alle voorwaarden word je aangesteld als PVO-M (Politievrijwilliger in de ondersteuning Muziek).

Muziek maken bij Politiekapel Limburg? De kapel is gespecialiseerd in Bohmische –en Mährische blaasmuziek maar speelt uiteraard ook breder repertoire. De kapel staat garant voor vele uren muziekplezier en kent een diversiteit aan muzikale activiteiten. Van deelname aan Koningsdag en Zwaailichtendag tot concerten bij diverse gelegenheden.   

Heb je een passie voor (blaas)muziek en wil je binnen je organisatie meewerken aan representatieve- en ceremoniële evenementen door mee te spelen in de Politiekapel Limburg , dan kan dat. Wij begroeten graag beroepscollega’s van politie én justitie als nieuwe muzikant! Tevens zoeken wij nog een voorzitter vanuit de Politie-organisatie.

Politiekapel Limburg zoekt MUZIKANTEN voor ALLE INSTRUMENTEN  uit de HARMONIE-bezetting.

Bezetting
De bezetting bestaat uit een combinatie van beroepspolitiemensen en burgers die Politie muzikaal mee ondersteunen.
Het orkest heeft een harmonie-bezetting en bestaat uit muzikanten die in orkestverband repeteren en optreden. De kapel kan optredens verzorgen binnen -en butien het politiebedrijf en geeft (relatie) concerten namens de politieorganisatie. De kapel is een graag geziene muzikale gast tijdens bijzondere gelegenheden en manifestaties en toont ook veelvuldig haar maatschappelijke betrokkenheid. Het repertoire is breed en divers. Naast het maken van fantastische muziek, een goed gevulde agenda en een professionele representatie van het politiebedrijf, zijn plezier in het muziek maken, collegialiteit en een goede sfeer, de belangrijkste kenmerken van deze muzikale kameleon.
Musiceren in Politiekapel Limburg is daarmee niet alleen inspirerend, bijzonder en plezierig, maar ook leerzaam. De muzikale leiding van deze kapel is in handen van professional en dirigent Henk Haan.

Voorwaarden
Voorwaarden voor aanmelding als muzikant bij de Politiekapel Limburg • instrumentaal niveau • zittend- (concerten) en bij voorkeur ook staand- (ceremoniële optredens) alsook lopend- (mars optredens) kunnen musiceren • in het bezit zijn van een kwalitatief goed instrument • leeftijd vanaf 17 jaar • nederlandse nationaliteit en beheersing van de nederlandse taal • onbesproken gedrag • representatief, flexibel en positief ingesteld • bereid het politie uniform op een waardige wijze te dragen • bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek • beschikbaar (en dus zo veel mogelijk aanwezig) op repetitiemomenten en bij optredens • repetities met het volledige orkest    • thuisstudie • Het tutti-orkest verzorgt voornamelijk haar optredens in (Zuid) Limburg en de Euregio.

Repetitie
Het orkest repeteert wekelijks (vakanties en optredens uitgezonderd) op de dinsdagavond van 19.45-21.45 uur.
De repetities vinden plaats in Gemeenschapshuis 't Sjtaater Hoes aan de Schaesbergerstraat 27 te Kerkrade.

Optredens
Optredens en concerten worden normaliter ruim vooraf gezamenlijk besproken en bekend gesteld en vinden (op uitzonderingen na) door de week 's avonds plaats en in het weekend 'smorgens, 's middags en/of 's avonds plaats. Het aantal optredens verschilt per jaar en ligt normaliter tussen de 8-12.

Regeling
Politie Eenheid Limburg: muziek maken bij de Politiekapel doe je in ‘privétijd’. De landelijke ‘Faciliteitenregeling Muziek’ is uitsluitend van toepassing op het Nederlands Politie Orkest (NPO) in Driebergen; niet op Politiekapel Limburg alsmede de andere decentrale politiemuziekverenigingen Nederland. Wel heeft de Korpsleiding bepaald dat, in overleg met diensthoofd en planner, je dienstrooster zo wordt ingericht dat repetitiebezoek en optredens mogelijk zijn. Optredens voor- of namens de dienst worden gezien als dienstoptredens/ dienstopdracht en vallen (dus) binnen je diensttijd. Op optredens is ook de regeling voor dienstvervoer van toepassing.

Belangstelling
Heb je belangstelling, verwacht je te voldoen aan de voorwaarden én ben je beschikbaar op de genoemde momenten; meld je dan aan. Het deelnemen aan één of meerdere repetities én/of een auditie (proefspel) maken deel uit van de toelatingsprocedure. Voor aanvullende informatie of vragen over Politiekapel Limburg kun je kijken op de website www.mvpkerkrade.nl of contact opnemen via politiekapellimburg@outlook.com

Muziek maken bij de politie
Naast je dagelijks werk of andere bezigheden, kan je aan de slag als muzikant bij de politie. Om muziek te maken bij de politie hoef je geen beroepsmusicus te zijn. Ook jij kunt in je eigen regio de politie helpen door als politiemedewerker muzikaal deel te nemen aan representatieve- en ceremoniële gebeurtenissen binnen- en namens het politiebedrijf. Zo combineer jij je passie voor (blaas)muziek met dienstbaarheid aan de politieorganisatie én aan de maatschappij.

Alle foto's op onze website www.politiekapellimburg.nl zijn sfeerfoto's waarbij niet een individu centraal staat. Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu